Veiksmes sastāvdaļas

Pirmā sastāvdaļa. Miers dvēselē. Tā ir visvērtīgākā īpašība, jo bez tās, visām pārējām, nav nekādas nozīmes, tāpēc, visu savu dzīvi tiecieties pēc miera dvēselē. Savus panākumus, katru mirkli vajag novērtēt pēc tā, cik dziļš miers ir jūsu sirdī.

Otrā sastāvdaļa. Veselība un enerģija. Jūsu ķermenim ir dabas dota spēja būt veselam. Ja cilvēkam nekas nesāp un viņš nav slims, viņš izstaro veselību prestamos rapidos. Mūsu ķermenis ir iekārtots tā, ka tajā brīdī, kad jūs pārstājat darīt kādas noteiktas lietas, tas atjaunojas un kļūst vesels pats no sevis.

Trešā sastāvdaļas. Mīlestības pilnas attiecības. Tās ir attiecības ar tiem cilvēkiem, kurus jūs mīlat, kuri jums nav vienaldzīgi, ar tiem cilvēkiem, kuri par jums rūpējas. Liela daļa, jūsu dzīves laimes vai nelaimes ir atkarīga no savstarpējām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Pateicoties savstarpējām attiecībām, jūs kļūstat par cilvēku. Galvenā, pilnvērtīga cilvēka īpašība ir spēja stāties attiecībās un uzturēt ilgstošas, draudzīgas, prestamos personales rapidos vai tuvas attiecības ar citiem cilvēkiem. Tas, kā jūs veidojat saskarsmi ar citiem cilvēkiem, vai kā viņi veido ar jums – parāda jūsu personības būtību.

Ceturtā sastāvdaļa. Finansiālā neatkarība. Finansiālā neatkarība nozīmē to, ka jums ir pietiekami daudz naudas, lai jūs par to visu laiku neuztrauktos, kā to mūsdienās dara lielākā daļa cilvēku. Nauda nav ļaunuma sakne, ļaunumu rada naudas trūkums. Finansiālās brīvības sasniegšana ir viens no svarīgākajiem dzīves uzdevumiem. Skaidri iztēlojaties, kādu finansiālo stāvokli gribat sasniegt nākotnē, sastādiet plānu un sāciet to ieviest savā dzīvē.

Piektā sastāvdaļa. Augsti mērķi un ideāli. Augsti mērķi un ideāli pieder pie svarīgākajiem dzīves mērķiem, kuri slēpjas dziļi mūsu zemapziņā. Lai sasniegtu patiesu laimi, mums vajag saprast, kurā virzienā mums vajag doties. Mums vajag būt uzticīgiem, kaut kam, daudz lielākam, nekā mēs paši. Mums vajag sajust, ka mūsu dzīve ir svarīga un ka tai ir liela nozīme visas pasaules dzīvē.

Sestā sastāvdaļa. Pašizziņa un pašapziņa. Visā vēstures gaitā, pašizziņa iet līdzās iekšējai laimei un ārējiem sasniegumiem. Teiciens: “Iepazīsti sevi, cilvēk” ir radusies antīkajā Grieķijā. Lai pilnībā pašrealizētos, jums vajag zināt, kas jūs esat, par ko jūs domājat un kāpēc jūtaties tieši tā un nevis citādāk. Vajag saprast, kādi spēki jūs ir iespaidojuši bērnībā, jūsu rakstura veidošanās brīdī. Nepieciešams zināt arī to, kāpēc jūs uz cilvēkiem un situācijām reaģējat tā vai citādāk, kas prestamos sin requisitos. Tikai pēc tam, kad jūs pilnībā būsiet sevi sapratis un pieņēmis, jūs varēsiet virzīties uz priekšu pārejās savas dzīves jomās.

Septītā sastāvdaļa. Spēja realizēties. Spēja realizēties nozīme to, ka jūs sākat kļūt par to, par ko esat spējīgs kļūt. Jūs pilnībā apzināties to faktu, ka tuvojaties sava cilvēka, potenciāla realizēšanai.

Septiņas veiksmes sastāvdaļas norāda uz mērķiem, kurus katram no mums, vajag sasniegt savā dzīvē.